top of page

POParch s.r.o.

Volfova 8

612 00 Brno

IČ 04593103

DIČ CZ04593103

vedená u Krajského soudu v Brně

 

č.ú.: 2000904260/2010

Fio banka a.s.

Ing. arch. Jan Podešva
+420 605 579 257

Ing. arch. Marika Pajgrtová
autorizovaný architekt ČKA, č.a. 4227
typ autorizace A1, obor architektura
+420 777 654 238

bottom of page